Werkwijze

werkwijze-header

Bij Puur Beeld kun je de volgende werkwijze en stappen verwachten

Kennismaking

Als je interesse hebt in beeldende therapie bij Puur Beeld neem dan contact op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is bedoeld om kennis te maken met de praktijk, om allerlei vragen te stellen en om te ervaren of jij je prettig voelt bij de therapeute.

Intakegesprek

Aanmelding voor beeldende therapie kan zonder een verwijzing van de huisarts. Na aanmelding wordt er een intakegesprek gehouden en een aanmeldingsformulier ingevuld, waarbij er samen met de therapeut gekeken wordt naar de hulpvraag. Bij de aanmelding van kinderen wordt er eerst een intakegesprek gehouden met de ouder(s).

Eerste vier sessies

Na het intakegesprek spreken we eerst vier sessies af. Na deze vier sessies volgt er een voorstel voor een behandelplan, het aantal sessies en de frequentie daarvan.

Behandeling

Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan de gestelde doelen. Dit gebeurt vanuit meerdere theoretische invalshoeken, waaronder: creatiefprocestheorie,  emotion-focused therapie, cognitieve gedragstherapie, mindfulness based therapie. In overleg wordt er een evaluatiegesprek gepland.

Laatste sessie en afronding

Tijdens de laatste behandelsessie kijken we terug op het veranderingsproces en de behaalde resultaten. Kinderen kunnen dit samen met hun ouder(s) doen door een ‘expositie’ van het beeldend werk.

Er wordt samengewerkt met scholen, artsen, psychologen en psychotherapeuten. De huisarts of verwijzer kan geïnformeerd worden over de behandeling, alleen wanneer daar toestemming voor gegeven wordt.